XXVII. JIHOČESKÉ ORL DNY
Hluboká nad Vltavou – Hotel Štekl

 

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás opět pozvat do krásných prostor hotelu Štekl, Hluboká nad Vltavou, kde ve dnech 26. a 27. 4. 2018 pořádáme již XXVII. jihočeské ORL dny.

Kongres bude pro zájemce zahájen fakultativní prohlídkou Státního zámku Hluboká 26. 4. 2018 v 15.30 hod. Ve večerních hodinách bude následovat společenský večer v hotelu Štekl. Samotná konference se uskuteční 27. 4. 2018 od 8.30 hod. do 14.30 hod. v přednáškovém sále v hotelu Štekl.

Věříme, že se opět sejdeme v hojném počtu stejně jako v loňském roce. K aktivní i pasivní účasti se přihlašujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách včetně prohlídky zámku a společenského večera. Kongres je akreditován Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester.

S přátelským pozdravem

MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.
primář ORL oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Milan Svoboda
vědecký sekretář
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Organizační výbor:

MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.
MUDr. Milan Svoboda
Mgr. Jitka Kubátová
Ing. Jitka Bouzková
Bc. Adéla Pilečková
Bc. Štěpánka Soukupová

Pořadatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Obálku a abstrankta si můžete stáhnout zde. (obalka, abstrakta).

Předběžný program konference.

Čtvrtek 26. 4. 2018
 • 14.00 – 18.00 hod.
  Registrace v hotelu Štekl, Hluboká nad Vltavou
 • 15.30 – 16.30 hod.
  Fakultativní prohlídka Státního zámku Hluboká (sraz účastníků u registrace v hotelu Štekl v 15.10 hod.). Cena 160 - 250 Kč/os. dle zvoleného prohlídkového okruhu (není součástí registračního poplatku)
 • 19.00 – 24.00 hod.
  Společenský večer s rautem v restauraci hotelu Štekl, Hluboká nad Vltavou. Cena 500 Kč/os. (není součástí registračního poplatku)
Pátek 27. 4. 2018
 • 08.00 – 10.00 hod.
  Registrace v hotelu Štekl, Hluboká nad Vltavou
 • 07.00 – 08.30 hod.
  Stavba stánků v Regentském sále a recepci hotelu Štekl, Hluboká nad Vltavou
 • 08.30 – 14.30 hod.
  Odborný program v přednáškovém sále hotelu Štekl, Hluboká nad Vltavou

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

Témata roku 2018

 • Otologie
 • Laryngologie
 • Varia

Registrační poplatky

Registrační poplatek pro lékaře při platbě provedené do 18. 4. 2018: 800 Kč včetně DPH

Registrační poplatek pro lékaře při platbě provedené od 19. 4. 2018 a na místě: 1 000 Kč včetně DPH

Snížený registrační poplatek pro střední zdravotnické pracovníky při platbě do 18. 4. 2018: 300 Kč včetně DPH. Při platbě od 19. 4. 2018 a na místě: 500 Kč včetně DPH.

Registrační poplatek zahrnuje:

 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • kongresové materiály
 • osvědčení o účasti
 • občerstvení během odborného programu

Slavnostní večer s rautem v ceně 500 Kč není v ceně registračního poplatku.

Fakultativní prohlídka Státního zámku Hluboká v ceně 160 - 250 Kč dle zvoleného prohlídkového okruhu (není v ceně registračního poplatku)

Registrační poplatek i raut, prosím, uhraďte na účet 2107918128/2700, variabilní symbol 189407.

Poplatek nelze hradit poštovní poukázkou.

Datem dokončení registrace se rozumí den připsání registračního poplatku na účet pořadatele!

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 16. 3. 2018. Přihláškový formulář je na www.orldny2018.cz. Přihlašování je možné pouze přes webové stránky. Informace k tvorbě odborného programu: MUDr. Milan Svoboda, svoboda@nemcb.cz. Organizátoři si vyhrazují právo výběru přednášek. O výsledku budete včas informováni e-mailem.
Délka trvání přednášek: 8 minut. K dispozici bude technik, notebook a dataprojektor.

Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 18. 4. 2018. Přihláškový formulář je na www.orldny2018.cz. Přihlašování je možné pouze přes webové stránky.

Instrukce pro ústní sdělení

Uložte Vaši prezentaci ve verzi Prezentace aplikací PowerPoint 97-2007, 2010 a vyšší verze (*.pptx nebo *.ppt), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích. Neukládejte prezentaci ve formátu *.ppsx a pps. Plátno v sále bude připraveno na formát prezentace v poměru 4:3. Při vkládání obrázků využívejte hlavně formáty JPG (JPEG). Formáty GIF, TIF nebo BMP nejsou vhodné. Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru, může zpomalit načítání prezentace a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s větším časovým předstihem k technikovi v přednáškovém sále, který vyzkouší, zda je Váš formát videa kompatibilní s používaným softwarem.

Prosíme, přineste své soubory na jednom z uvedených medií: USB flash disc, CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW). Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film/video soubory atd.). Jestliže přednášíte v průběhu kongresu víc než jednu prezentaci, uložte si každou prezentaci do samostatné složky a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do systému. Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

Kontakty

 

Kongresová kancelář:

Mgr. Blanka Záleská
tel. +420 38 787 2074/5
e-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Firemní účast:

Ing. Jitka Bouzková
Obchodní oddělení
tel.: +420 38 787 2229
e-mail: bouzkova.jitka@nemcb.cz

Úhrady a platby:

Štěpánka Soukupová
Ekonomické oddělení
tel.: +420 38 787 2204
e-mail: soukupova.stepanka@nemcb.cz

ORL odděleni :

tel.: +420 38 787 8515
e-mail: orl@nemcb.cz

Závazná přihláška účasti

Organizátor přijímá přihlášky k aktivní i pasivní účasti pouze prostřednictvím elektronického formuláře na www.orldny2018.cz.

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 16. 3. 2018.

Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 18. 4. 2018.

Přihlášky možno zadávat do 18. 4. 2018, po tomto datu prosíme kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (knihovna@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšenou sazbu! Lékařští i nelékařští pracovníci obdrží doklad o účasti.

Informace pro vystavovatele

Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout firemní účast na JIHOČESKÝCH ORL DNECH, významné akci v oboru otorhinolaryngologie, která se koná ve dnech 26. – 27. 4. 2018 v hotelu Štekl, Hluboká nad Vltavou. Jedná se již o 27. ročník sjezdu, kterého se pravidelně účastní nejen lékaři tohoto oboru s cílem získat nové odborné poznatky a cenné informace. Pořadatelem této akce je oddělení ORL Nemocnice České Budějovice, a.s., v čele s panem primářem MUDr. Luborem Mrzenou, Ph.D.

Generální partner sjezdu

 • Celková cena za provedení reklamy je stanovena na 45 000 Kč + DPH;
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách sjezdu v sekci Generální partner;
 • Logotyp společnosti umístěný v tištěné programové brožuře sjezdu v sekci Generální partner;
 • 2 prezentační stoly (á 80x80 cm) + 4 židle;
 • 4 plné bezplatné registrace;
 • Plocha 2 m2 pro reklamní banner v konferenčním sále;

Hlavní partner sjezdu

 • Celková cena za provedení reklamy je stanovena na 28 000 Kč + DPH;
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách sjezdu v sekci Hlavní partner;
 • Logotyp společnosti umístěný v tištěné programové brožuře sjezdu v sekci Hlavní partner;
 • 2 prezentační stoly (á 80x80 cm) + 4 židle;
 • 2 plné bezplatné registrace;
 • Plocha 2 m2 pro reklamní banner v konferenčním sále;

Partner sjezdu

 • Celková cena za provedení reklamy je stanovena na 17 000 Kč + DPH;
 • 1 prezentační stůl (80x80 cm) + 2 židle;
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách sjezdu v sekci Partneři;
 • Logotyp společnosti umístěný v tištěné programové brožuře sjezdu v sekci Partneři;
 • 2 plné bezplatné registrace;

V případě Vašeho zájmu účastnit se tohoto sjezdu nás prosím kontaktujte. Následně spolu můžeme řešit konkrétní podobu vzájemné spolupráce. Pokud Vašim požadavkům neodpovídá žádná z uvedených kategorií, rádi s Vámi projednáme Vaše individuální přání a požadavky. Pro přihlášení firemní účasti nás prosím kontaktujte nejpozději do 30. 3. 2018.

Pro kategorii Generální partner se pořadatel bude snažit v případě Vašeho zájmu nalézt prostor pro ústní prezentaci. To za předpokladu, že sdělení bude korespondovat s tematickými okruhy kongresu. Obsah sdělení je nutné konzultovat s MUDr. Milanem Svobodou (svoboda@nemcb.cz, 387 878 510). Pořadatel si vyhrazuje právo sdělení nepřijmout.

Další možnosti firemní prezentace

Distribuce firemních letáků u registrace: 1 000 Kč + DPH/1 materiál.

Uzávěrka přípravy odborného programu je stanovena na 16. 3. 2018!

Ubytování

Pro účastníky kongresu je zajištěna zvýhodněná cena pokojů v hotelu Štekl při jejich rezervaci do 28. 3. 2018. Pokoje si, prosím, rezervujte přímo na recepci hotelu Štekl. Při rezervaci uveďte, že jste účastníky ORL kongresu:

Kontakt na hotel Štekl:

stekl@hotelstekl.cz
+420 387 967 491
www.hotelstekl.cz

Zvýhodněná cena jednolůžkového pokoje při rezervaci do 28. 3. 2018: 1 900 Kč
Zvýhodněná cena dvoulůžkového pokoje při rezervaci do 28. 3. 2018: 2 400 Kč
Zvýhodněná cena apartmánu při rezervaci do 28. 3. 2018: 3 400 Kč

Z organizačních důvodů doporučujeme účastníkům akce využívat zejména hotel Štekl, kde se bude konat společenský večer.

Seznam vystavovatelů

Hlavní partner

Partner

Copyright

By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Autor: Hans Lemuet (Spone) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5919722